Επαφή

Στον χάρτη φαίνεται η θέση του κτηρίου, στο οποίο στεγάζονται το Γραφείο και η Βιβλιοθήκη της Εταιρείας (ισόγειο) και το Θρακικό Μουσείο Παιδείας (όροφος).


Ανατροφοδότηση


Επαφή

Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής (ΕΠΕΚ)

Αγίου Γεωργίου 25
69132 Κομοτηνή


25310-36739