2019-09-25 11:04

Η εκπαιδευτική επίσεψη στο Θρακικό Μουσείο Παιδείας θα συνοδεύεται από έντυπες οδηγίες για τον/την εκπαιδευτικό (περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΘΡΑΚΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - Τα εκπαιδευτικά προγράμματα)

—————

Πίσω


Επαφή

Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής (ΕΠΕΚ)

Αγίου Γεωργίου 25
69132 Κομοτηνή


25310-36739