2019-11-25 22:34

Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, στο πλαίσιο του Συνεδρίου "Ελληνισμός και Βαλκάνια-αμφίδρομες σχέσεις: γλώσσα, ιστορία, λογοτεχνία, πολιτισμός (1453-2019)", τίμησε τον επίτιμο πρόεδρο της Εταιρείας Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής κ. Αλέξανδρο Καζαντζή.

—————

Πίσω


Επαφή

Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής (ΕΠΕΚ)

Αγίου Γεωργίου 25
69132 Κομοτηνή


25310-36739