Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Θρακικό Μουσείο Παιδείας animoto.com/play/heKKCzzv0eBnoElyRI1A1Q

Η εκπαιδευτική επίσκεψη στο Θρακικό Μουσείο Παιδείας συνοδεύεται με έντυπες οδηγίες για τον/την εκπαιδευτικό. Οι Οδηγίες αυτές αφορούν σε προτεινόμενες δραστηριότητες, που χωρίζονται σε τρεις φάσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επίσκεψη στο Μουσείο. Το αρχείο των Οδηγιών αυτών διατίθεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: drive.google.com/drive/folders/1PfjWDv2IyGwR27Qehg0kxM1lPDsNbB8D

Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα έχει τίτλο "Ανακαλύπτω τα σχολεία της Πόλης μου". Πρόκειται για έναν ιστορικό περίπατο, ο οποίος περιγράφεται σε δύο αρχεία pdf που απευθύνονται σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Τα έντυπα αυτά του μαθητή συνοδεύονται από δύο αρχεία pdf που απευθύνονται στον δάσκαλο και τον καθηγητή, αντιστοίχως. Τα αρχεία της πρωτ/θμιας εκπ/σης συνοδεύονται από ένα αρχείο pdf με την ένδειξη "Οδηγίες χρήσης - Jigsaw Planet.pdf" και μαζί τρεις εικόνες σε αρχείο png (βλ. σ. 8 στο αρχείο pdf Οδηγίες για τον δάσκαλο), ενώ διατίθεται ακόμα ένα αρχείο pdf με την ένδειξη "Οδηγίες χρήσης - emaze.pdf" που αφορά σε οδηγίες για τη δημιουργία παρουσίασης σε εικονική έκθεση του διαδικτυακού λογισμικού "emaze" (βλ. σ. 8 στο αρχείο pdf Οδηγίες για τον δάσκαλο). Τα αρχεία της δευτ/θμιας εκπ/σης συνοδεύονται από το βιβλίο του Μ. Μελλίρυτου (βλ. σ. 9 στο αρχείο pdf Οδηγίες για τον καθηγητή). 

Τα αρχεία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, για το δημοτικό και το γυμνάσιο  διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο σε χωριστούς φακέλους με την ένδειξη ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ και ΑΡΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ, αντιστοίχως:

drive.google.com/drive/folders/1wHjo0CBdwUL2OUco09BypPUIMOhcqwRH

 

 

Το εξώφυλλο του παλαιού έντυπου εκπ/κού προγράμματος  "Στο σχολείο του χθες" (ανενεργό)

 

 

Επαφή

Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής (ΕΠΕΚ)

Αγίου Γεωργίου 25
69132 Κομοτηνή


25310-36739