Δωρεές στο Θρακικό Μουσείο Παιδείας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δωρήσουν στο Θρακικό Μουσείο Παιδείας σχολικά αντικείμενα που προέρχονται από σχολεία της Θράκης (Δυτικής, Ανατολικής, Βόρειας) όπως βιβλία, τετράδια, σχολικές σάκες, ελέγχους προόδου, ποδιές, αναμνηστικές σχολικές φωτογραφίες (έντυπες ή ψηφιακές), σχολικά εργόχειρα, εποπτικά μέσα διδασκαλίας και ό,τι άλλο θεωρούν πως πρέπει να διαφυλαχτεί στο Μουσείο. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ένα κειμήλιο αποτελεί πάντα για τον κάτοχό του μια σημαντική ανάμνηση και τον συνδετικό κρίκο με τις προσωπικές του μνήμες. Με το πέρασμα του χρόνου όμως, οι αρχικοί κάτοχοι των κειμηλίων αντικαθίστανται με νέες γενεές ιδιοκτητών, οι οποίοι δεν έχουν τους ίδιους δεσμούς μνήμης με τα αντικείμενα αυτά. Έτσι, τα κειμήλια χάνουν την αρχική τους αξία και σημασία, περνούν στη λήθη και μπορεί κάποτε να χαθούν. 

Αν ένα τέτοιο κειμήλιο γίνει δωρεά στο Μουσείο μας, θα τύχει προστασίας, αλλά και ανάδειξής του μέσα από την έκθεσή του στο κοινό. Εμπλουτίζοντας το Μουσείο μας με νέα εκθέματα, συμβάλλετε στην ενίσχυση της ατομικής και συλλογικής μνήμης, στη διάσωση του πολιτισμού και στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας. 

Βοηθήστε την Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής στην προσπάθειά της.

Όσοι  ενδιαφέρονται να προσφέρουν κάποια δωρεά στο Θρακικό Μουσείο Παιδείας, μπορούν να επικοινωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής: 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

               ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Μαριγούλα Κοσμίδου (6948663428)

      ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Δημοσθένης Τακάς (6951252819)

          ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Ελένη Χατζή (6977541061)

 ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Ελένη Μπολιάκη (6976709808)

                    ΤΑΜΙΑΣ:  Αθανάσιος Τσαρδακλής (6944518074)

                      ΜΕΛΗ:  Ιωάννης Σιγούρος (6936483491)

                                   Κρυσταλένια Κουτσογιάννη (6937267779)

 


Επαφή

Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής (ΕΠΕΚ)

Αγίου Γεωργίου 25
69132 Κομοτηνή


25310-36739