Δωρητές του Θρακικού Μουσείου Παιδείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες 
στους/στις δωρητές/τριες του Θρακικού Μουσείου Παιδείας:
 
Βαρβάρα Ιορδανίδου (εκπαιδευτικός). Δώρησε στο Θρακικό Μουσείο Παιδείας μια γραφομηχανή της δεκαετίας του 1970 και ένα χάρτινο σχολικό εργόχειρο με κεντημένη την αλφαβήτα το οποίο είχε δημιουργήσει η ίδια κατά το σχολικό έτος 1967-68 όταν φοιτούσε στην Α΄ τάξη του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής.
 
Μαρία Πλυταριά (εκπαιδευτικός). Δώρησε στο Θρακικό Μουσείο Παιδείας τρεις αναμνηστικές φωτογραφίες και απολυτήριο σχολικού έτους 1917-18 από το Ζάππειο Παρθεναγωγείο Αδριανούπολης (τα ιστορικά αυτά τεκμήρια σχετίζονται με τη φοίτηση στο Ζάππειο της γιαγιάς της Δωρήτριας κ. Δάφνης Πετρίδου - Ανθοπούλου), αναμνηστική φωτογραφία σχολικού έτους 1964-65 από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής και αναμνηστική σχολική φωτογραφία (αγνώστων στοιχείων) από σχολείο της Δυτικής Θράκης.
 
Χρυσούλα Ισπυρλίδου Ιορδανίδου. Δώρησε στο Θρακικό Μουσείο Παιδείας αναμνηστική φωτογραφία του 1954 της Η΄ τάξης του Γυμνασίου Θηλέων Κομοτηνής.

Επαφή

Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής (ΕΠΕΚ)

Αγίου Γεωργίου 25
69132 Κομοτηνή


25310-36739