Δωρητές/τριες του Θρακικού Μουσείου Παιδείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες 
στους/στις δωρητές/τριες του Θρακικού Μουσείου Παιδείας:
 

Αθανασία Βεργίδου - Μπακαλούδη (καθηγήτρια). Δώρησε στο Θρακικό Μουσείο Παιδείας τα ακόλουθα  βιβλία:

Αναστόπουλου, Α. (1969). Ο Μακεδονικός Αγών 1903-1908. Τόμ Β΄. Θεσσαλονίκη. Γαληνός, Ο. (χ.χ.). Λόγοι εθνικών και σχολικών εορτών. Δεράκη - Σερμέτη, Ε. (χ.χ.). Παίγνια και εργασία. Αθήναι. Δούβλης. Κ. (χ.χ.). Ο εκφωνηθείς πανηγυρικός λόγος κατά την επίσημον δοξολογία εν τω Μητροπολιτικώ ναώ Κομοτηνής την 28η Οκτωβρίου. Κοντογιάννη, Ο. (1940). 75 Τραγούδια δίφωνα και τρίφωνα δια τας Παιδαγωγικάς Ακαδημίας και το Γυμνάσιο. Αθήναι: Βιβλιοπωλείον της «Εστίς». Κρόκος, Γ. (1960). Ρυθμική γυμναστική. Αθήναι: Α. Πούντζας. Σαπουντζάκης, Χ. (1966). Το βιβλίο της οικογένειας. Αθήναι: Αθανάσιος Καρκαβίτσας. Κούκος, Μ. (1991). Στα βήματα του Ορφέα: οδοιπορικό της Θράκης. Λίτσας, Γ. (χ.χ.). Επιτομή Γενική Παγκόσμια Εγκυκλοπαίδεια. Αθήνα. Μπακαλούδη, Σ. (1961-62). Ημερολόγιο εργασίας Α΄ Τάξεως. Τόμος 1ος. Μπακαλούδη, Σ. (1961-62). Ημερολόγιο εργασίας Α΄ Τάξεως. Τόμος 2ος. Μπούμη - Βγόντζα, Ο. (χ.χ.). Ημερολόγιον Πρώτης Τάξεως. Τόμ. Α΄. Αθήναι: Λυχνία. Παπαδόπουλος, Κ. (χ.χ.). Το βιβλίον του διδασκάλου. Αθήναι: Αθανάσιος Μαγκανάς. Σαμοθράκης, Α. (1963). Λεξικόν γεωγραφικόν και ιστορικόν της Θράκης: Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως 1453. Αθήναι: Εταιρεία Θρακικών Μελετών. Σαπουντζάκης, Χ. (1966). Το βιβλίο της οικογένειας. Αθήναι: Αθανάσιος Καρκαβίτσας. Σκαλισιάνος, Χ., & Τσιρίμπας, Α. (χ.χ.). Η ύλη και η διδακτική μαθημάτων δημοτικού σχολείου: Γ΄ Τάξη. Τόμος 1ος. Αθήναι: Πέτρου Δημητράκου. Σκαλισιάνος, Χ., & Τσιρίμπας, Α. (χ.χ.). Η ύλη και η διδακτική μαθημάτων δημοτικού σχολείου: Δ΄ Τάξη. Τόμος 1ος, Αθήναι: Πέτρου Δημητράκου. Σκαλισιάνος, Χ., & Τσιρίμπας, Α. (χ.χ.). Η ύλη και η διδακτική μαθημάτων δημοτικού σχολείου: Δ΄ Τάξη. Τόμος 2ος, Αθήναι: Πέτρου Δημητράκου. Σκαλισιάνος, Χ., & Τσιρίμπας, Α. (χ.χ.). Η ύλη και η διδακτική μαθημάτων δημοτικού σχολείου: ΣΤ΄ Τάξη. Τόμος 2ος, Αθήναι: Πέτρου Δημητράκου. Τσιγώνιος, Χ. (1971). Προγράμματα γυμναστικών επιδείξεων. Αθήναι. Φωτούδης, Α. (1981). Θρακιώτικα Λαογραφικά Ηθογραφικά και άλλα. Κομοτηνή. Χ. σ. (1966). Η κατά της Μακεδονίας επιβουλή. Αθήναι.

Χρήστος Φόρτσας (δάσκαλος). Δώρησε στο Θρακικό Μουσείο Παιδείας μια σχολική σάκα, ένα πρόχειρο τετράδιο μουσουλμάνου μαθητή της Ε΄ τάξης του 1970 από το χωριό Ρίζωμα, ένα σχολικό εγχειρίδιο Ιστορίας ρωμαϊκής και βυζαντινής του 1972, δύο σχολικά βοηθήματα Φυσικής ιστορίας ΣΤ΄ τάξης του 1973 και Θρησκευτικών Παλαιάς Διαθήκης της Γ΄ τάξης χωρίς χρονολόγηση και σχολικά έντυπα αποφοίτησης.

Βαρβάρα Ιορδανίδου (δασκάλα). Δώρησε στο Θρακικό Μουσείο Παιδείας μια γραφομηχανή της δεκαετίας του 1970 και ένα χάρτινο σχολικό εργόχειρο με κεντημένη την αλφαβήτα το οποίο είχε δημιουργήσει η ίδια κατά το σχολικό έτος 1967-68 όταν φοιτούσε στην Α΄ τάξη του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής.
 
Μαρία Πλυταριά (καθηγήτρια). Δώρησε στο Θρακικό Μουσείο Παιδείας τρεις αναμνηστικές φωτογραφίες και απολυτήριο σχολικού έτους 1917-18 από το Ζάππειο Παρθεναγωγείο Αδριανούπολης (τα ιστορικά αυτά τεκμήρια σχετίζονται με τη φοίτηση στο Ζάππειο της γιαγιάς της Δωρήτριας κ. Δάφνης Πετρίδου - Ανθοπούλου), αναμνηστική φωτογραφία σχολικού έτους 1964-65 από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής και αναμνηστική σχολική φωτογραφία (αγνώστων στοιχείων) από σχολείο της Δυτικής Θράκης.
 
Χρυσούλα Ισπυρλίδου Ιορδανίδου. Δώρησε στο Θρακικό Μουσείο Παιδείας αναμνηστική φωτογραφία του 1954 της Η΄ τάξης του Γυμνασίου Θηλέων Κομοτηνής.

Επαφή

Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής (ΕΠΕΚ)

Αγίου Γεωργίου 25
69132 Κομοτηνή


25310-36739